Monthly archives: December, 2018

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย จุดเด่น…จุดด้อย คืออะไร?

เชื่อได้เลยว่าในปัจจุบันนี้การทำประกันสุขภาพนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะว่าสังคมในปัจจุบันนั้นมีการตระหนักถึงความเสี่ยงต่ออาการเจ็บไข้ได้ป่วยและมีความกลัวต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นเอง และเมื่อเราจะทำประกันสุขภาพอะไรสักอย่างนั้นเราก็มักจะมีคำถามอยู่เสมอว่า “ประกันสุขภาพที่เราทำนั้นดีหรือไม่?” และมีอยู่หนึ่งคำถามที่ยอดนิยมเป็นอย่างมากก็คือ… ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนั้น ดีจริงไหม? หรือประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนั้นมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง ซึ่งวันนี้ตัวกับผมเองก็จะมาช่วยท่านชี้แจงและชี้แนะ และตอบคำถามให้แก่ตัวท่านเองให้กระจ่างถึงข้อสงสัยนี้ว่าแท้จริงแล้ว.. ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย เป็นอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างดังนี้ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย หรือ เหมาจ่ายค่ารักษา ที่ทุกคนนิยมเรียกกันนั้น จัดได้ว่าเป็นประกันสุขภาพแบบใหม่ ซึ่งแต่ก่อนนั้นจะเป็นประกันสุขภาพแบบแยกค่ารักษา แต่ประกันสุขภาพเหมาจ่ายนี้จะครอบคลุมค่ารักษาได้มากขึ้น ซึ่งมันจะดีกว่าแบบเก่าที่แยกค่ารักษา เฉพาะส่วนที่เป็นค่าห้อง หรือค่ายาแยกกัน แต่ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจะเหมารวมทั้งหมดทั้งค่ายา ค่าห้อง ค่ารักษา จะเหมารวมเป็นราคาเดียวเลย และเมื่อเปรียบเทียบกับแบบเดิมหรือแบบแยกค่ารักษา ก็จะพบว่ากรณีเป็นผู้ป่วยในนั้น สำหรับแยกค่ารักษา จะแยกค่ารักษาออกมาต่างหากแบบยิบย่อย ซึ่งบอกเลยว่าแบบเหมาค่ารักษาคุ้มกว่าแน่นอน จุดเด่น ของประกันสุขภาพเหมาจ่ายนั่นก็คือ จะมีการกำหนดวงเงินของค่ารักษาในแต่ละครั้งสำหรับโรคใดโรคหนึ่งเลย แต่จะไม่มีการกำหนดวงเงินสูงสุดในรอบปี ทำให้ในปีนั้นเกิดการป่วยหลายโรคหรือโรคเดียวกันแต่หลายๆครั้ง ก็จะทำให้เราสามารถเปิดวงเงินที่เริ่มต้นใหม่ได้เรื่อยๆซึ่งถือว่าจุดนี้เป็นจุดดีเลยทีเดียวเลยก็ว่าได้ ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนั้น จะมีวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาต่อปีให้แก่ท่าน ถือได้ว่าเป็นวงเงินที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวและอาจจะสูงถึงหลักล้านก็ได้ ทำให้มีโอกาสครอบคลุมค่ารักษาที่จะเกิดขึ้นจริงได้มากกว่าแบบจ่ายแยก จุดด้อย สำหรับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนั้นก็คือ เราจะเสียเบี้ยค่าประกันต่อปีที่ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวและยิ่งไปกว่านั้นจะเป็นเบี้ยในวงเงินที่เราจะต้องเหมาจ่ายสูงมากๆในแต่ละรอบเลยก็ว่าได้   สรุปแล้วก็คือ… ประกันสุขภาพเหมาจ่ายนั้นสามารถตอบโจทย์และคุ้มครองที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันหรือในยุคนี้ได้อย่างแน่นอน